สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 940110-001
GPS: 6.88308 N,101.2336 E,Alt:2 m.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 4:27:44 5/7/2020

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 26.16 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 22.2 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 78.6 %RH
ความเร็วลม 0.0 Km/h.
ทิศทางลม SW
พลังงานแสงอาทิตย์ 1 W/m2
ความกดอากาศ 1006.88 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min