สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 670402-001
GPS: 17.0065002441406 N,101.230003356934 E,Alt:0 m.
อบต.นาซำ ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา //

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ - °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง - °C
ความชื้นสัมพัทธ์ - %RH
ความเร็วลม Km/h.
ทิศทางลม N
พลังงานแสงอาทิตย์ W/m2
ความกดอากาศ - hPa
ปริมาณฝน mm./5Min