สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530808-001
GPS: 17.54188 N,99.95737 E,Alt:65 m.
อบต.ด่านแม่คำมัน ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 12:32:5 20/4/2018

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 37.14 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 24.3 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 48.0 %RH
ความเร็วลม 0.0 Km/h.
ทิศทางลม E
พลังงานแสงอาทิตย์ 948 W/m2
ความกดอากาศ 1007.48 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min