สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530808-001
GPS: 17.54188 N,99.95737 E,Alt:65 m.
อบต.ด่านแม่คำมัน ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 9:47:14 16/10/2018

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 31.54 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 25.7 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 71.2 %RH
ความเร็วลม 3.4 Km/h.
ทิศทางลม NE
พลังงานแสงอาทิตย์ 161 W/m2
ความกดอากาศ 1007.48 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min