สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530808-001
GPS: 17.54188 N,99.95737 E,Alt:65 m.
อบต.ด่านแม่คำมัน ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 13:7:25 19/6/2019

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 32.09 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 26.2 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 71.2 %RH
ความเร็วลม 2.2 Km/h.
ทิศทางลม S
พลังงานแสงอาทิตย์ 955 W/m2
ความกดอากาศ 1007.48 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min