สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530807-002
GPS: 17.59888 N,100.05234 E,Alt:75 m.
เทศบาลทุ่งยั้ง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 21:35:8 30/3/2017

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 31.44 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 23 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 60.9 %RH
ความเร็วลม 0.0 Km/h.
ทิศทางลม SE
พลังงานแสงอาทิตย์ 3 W/m2
ความกดอากาศ 1008.68 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min