สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530807-002
GPS: 17.59888 N,100.05234 E,Alt:75 m.
เทศบาลทุ่งยั้ง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 12:30:52 20/4/2018

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 34.50 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 23.9 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 54.3 %RH
ความเร็วลม 0.0 Km/h.
ทิศทางลม S
พลังงานแสงอาทิตย์ 869 W/m2
ความกดอากาศ 1008.68 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min