สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530807-001
GPS: 17.59157 N,100.02065 E,Alt:68 m.
เทศบาลตำบลพระเสด็จ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 12:27:5 25/7/2018

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 28.74 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 25.5 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 82.7 %RH
ความเร็วลม 0.0 Km/h.
ทิศทางลม N
พลังงานแสงอาทิตย์ 265 W/m2
ความกดอากาศ 1004.15 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min