สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530806-001
GPS: 17.55835 N,100.05737 E,Alt:52 m.
อบต.ไผ่ล้อม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 10:27:24 17/3/2017

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ - °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง - °C
ความชื้นสัมพัทธ์ - %RH
ความเร็วลม 0.0 Km/h.
ทิศทางลม N
พลังงานแสงอาทิตย์ 1 W/m2
ความกดอากาศ - hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min