สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530806-001
GPS: 17.55835 N,100.05737 E,Alt:52 m.
อบต.ไผ่ล้อม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 14:42:11 11/7/2017

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 26.34 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง -17.3 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 3.9 %RH
ความเร็วลม 3.6 Km/h.
ทิศทางลม E
พลังงานแสงอาทิตย์ 292 W/m2
ความกดอากาศ 999.52 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min