สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530805-001
GPS: 17.64432 N,100.04171 E,Alt:74 m.
บ้านต้นขาม ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 18:46:25 29/7/2017

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 30.69 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 26.8 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 79.6 %RH
ความเร็วลม 0.0 Km/h.
ทิศทางลม ESE
พลังงานแสงอาทิตย์ 6 W/m2
ความกดอากาศ 999.92 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min