สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530805-001
GPS: 17.64432 N,100.04171 E,Alt:74 m.
บ้านต้นขาม ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 12:43:59 21/5/2019

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 36.53 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 25.8 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 54.4 %RH
ความเร็วลม 2.7 Km/h.
ทิศทางลม SSW
พลังงานแสงอาทิตย์ 861 W/m2
ความกดอากาศ 1006.09 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min