สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530805-001
GPS: 17.64432 N,100.04171 E,Alt:74 m.
บ้านต้นขาม ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 22:19:1 29/1/2020

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 22.08 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 15.4 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 65.5 %RH
ความเร็วลม 2.9 Km/h.
ทิศทางลม S
พลังงานแสงอาทิตย์ 5 W/m2
ความกดอากาศ 1010.01 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min