สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530805-001
GPS: 17.64432 N,100.04171 E,Alt:74 m.
บ้านต้นขาม ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 17:30:33 28/3/2020

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 36.39 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 19.6 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 37.5 %RH
ความเร็วลม 0.0 Km/h.
ทิศทางลม SSW
พลังงานแสงอาทิตย์ 95 W/m2
ความกดอากาศ 1004.57 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min