สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530805-001
GPS: 17.64432 N,100.04171 E,Alt:74 m.
บ้านต้นขาม ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 15:4:20 17/1/2019

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 31.85 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 20.1 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 49.9 %RH
ความเร็วลม 1.9 Km/h.
ทิศทางลม W
พลังงานแสงอาทิตย์ 512 W/m2
ความกดอากาศ 1009.74 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min