สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530804-002
GPS: 17.6769 N,99.98371 E,Alt:286 m.
บ้านห้วยพลู ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 16:9:13 20/6/2018

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 29.06 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 26.3 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 85.3 %RH
ความเร็วลม 0.0 Km/h.
ทิศทางลม W
พลังงานแสงอาทิตย์ 47 W/m2
ความกดอากาศ 988.93 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min