สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530804-002
GPS: 17.6769 N,99.98371 E,Alt:286 m.
บ้านห้วยพลู ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 9:43:53 16/10/2018

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 28.99 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 25.5 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 81.3 %RH
ความเร็วลม 0.0 Km/h.
ทิศทางลม E
พลังงานแสงอาทิตย์ 340 W/m2
ความกดอากาศ 1010.66 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min