สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530804-001
GPS: 17.67798 N,100.02671 E,Alt:91 m.
อบต.ฝายหลวง ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 6:22:6 26/2/2018

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 21.70 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 16.8 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 73.5 %RH
ความเร็วลม 0.0 Km/h.
ทิศทางลม NW
พลังงานแสงอาทิตย์ 3 W/m2
ความกดอากาศ 1010.6 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min