สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530804-001
GPS: 17.67798 N,100.02671 E,Alt:91 m.
อบต.ฝายหลวง ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 12:25:39 20/4/2018

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 32.82 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 22.2 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 53.8 %RH
ความเร็วลม 7.5 Km/h.
ทิศทางลม S
พลังงานแสงอาทิตย์ 783 W/m2
ความกดอากาศ 1010.6 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min