สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530804-001
GPS: 17.67798 N,100.02671 E,Alt:91 m.
อบต.ฝายหลวง ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 20:18:40 19/4/2019

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 32.21 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 22.5 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 56.5 %RH
ความเร็วลม 0.0 Km/h.
ทิศทางลม E
พลังงานแสงอาทิตย์ 2 W/m2
ความกดอากาศ 1010.6 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min