สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530803-001
GPS: 17.72351 N,100.07391 E,Alt:97 m.
อบต.นานกกก ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 17:17:46 17/5/2017

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 23.95 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 21.6 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 86.8 %RH
ความเร็วลม 0.0 Km/h.
ทิศทางลม WNW
พลังงานแสงอาทิตย์ 29 W/m2
ความกดอากาศ 1004.81 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min