สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530803-001
GPS: 17.72351 N,100.07391 E,Alt:97 m.
อบต.นานกกก ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 12:44:9 24/10/2017

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 32.89 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 24.4 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 61.2 %RH
ความเร็วลม 5.0 Km/h.
ทิศทางลม S
พลังงานแสงอาทิตย์ 284 W/m2
ความกดอากาศ 1011.32 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min