สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530802-008
GPS: 17.76651 N,99.98364 E,Alt:485 m.
จุดชมวิวผามูบ ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 18:48:54 29/7/2017

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 27.76 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 24.8 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 84.0 %RH
ความเร็วลม 0.1 Km/h.
ทิศทางลม SSW
พลังงานแสงอาทิตย์ 7 W/m2
ความกดอากาศ 1014.78 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min