สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530802-008
GPS: 17.76651 N,99.98364 E,Alt:485 m.
จุดชมวิวผามูบ ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 6:44:13 22/6/2018

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 25.50 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 21.3 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 77.7 %RH
ความเร็วลม 5.7 Km/h.
ทิศทางลม SSW
พลังงานแสงอาทิตย์ 31 W/m2
ความกดอากาศ 1019.33 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min