สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530802-008
GPS: 17.76651 N,99.98364 E,Alt:485 m.
จุดชมวิวผามูบ ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 21:17:37 16/12/2018

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 23.95 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 18.5 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 71.4 %RH
ความเร็วลม 0.1 Km/h.
ทิศทางลม NNW
พลังงานแสงอาทิตย์ 1 W/m2
ความกดอากาศ 1025.14 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min