สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530802-008
GPS: 17.76651 N,99.98364 E,Alt:485 m.
จุดชมวิวผามูบ ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 19:18:54 19/8/2018

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 24.18 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 23.2 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 94.3 %RH
ความเร็วลม 1.6 Km/h.
ทิศทางลม NNE
พลังงานแสงอาทิตย์ 1 W/m2
ความกดอากาศ 1014.75 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min