สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530802-008
GPS: 17.76651 N,99.98364 E,Alt:485 m.
จุดชมวิวผามูบ ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 0:10:6 22/4/2018

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 25.60 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 20.9 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 75.1 %RH
ความเร็วลม 5.4 Km/h.
ทิศทางลม N
พลังงานแสงอาทิตย์ 1 W/m2
ความกดอากาศ 1018.78 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min