สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530802-007
GPS: 17.71894 N,100.03439 E,Alt:142 m.
บ้านห้วยใต้ ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 18:46:51 29/7/2017

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 29.62 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 26.4 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 82.9 %RH
ความเร็วลม 0.0 Km/h.
ทิศทางลม NNE
พลังงานแสงอาทิตย์ 8 W/m2
ความกดอากาศ 1001.04 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min