สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530802-006
GPS: 17.7172 N,99.97599 E,Alt:102 m.
ฝายห้วยผักหละ ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 18:45:28 29/7/2017

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 28.10 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง -22.1 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 2.2 %RH
ความเร็วลม 0.0 Km/h.
ทิศทางลม E
พลังงานแสงอาทิตย์ 7 W/m2
ความกดอากาศ 997.28 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min