สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530802-006
GPS: 17.7172 N,99.97599 E,Alt:102 m.
ฝายห้วยผักหละ ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 21:0:53 17/12/2017

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 18.60 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง -22.4 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 3.8 %RH
ความเร็วลม 2.8 Km/h.
ทิศทางลม E
พลังงานแสงอาทิตย์ 1 W/m2
ความกดอากาศ 1011.64 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min