สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530802-005
GPS: 17.76221 N,99.94958 E,Alt:688 m.
ดอยแม่ระนาง เทศบาลหัวดง ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 20:1:30 23/11/2017

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 21.22 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง -30.5 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 1.4 %RH
ความเร็วลม 11.0 Km/h.
ทิศทางลม SE
พลังงานแสงอาทิตย์ 1 W/m2
ความกดอากาศ 1013.36 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min