สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530802-005
GPS: 17.76221 N,99.94958 E,Alt:688 m.
ดอยแม่ระนาง เทศบาลหัวดง ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 3:9:25 16/2/2019

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 23.03 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง -32.6 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 1.0 %RH
ความเร็วลม 8.3 Km/h.
ทิศทางลม SE
พลังงานแสงอาทิตย์ 1 W/m2
ความกดอากาศ 1014.18 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min