สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530802-004
GPS: 17.69852 N,100.01808 E,Alt:98 m.
รร.เทศบาลหัวดง เทศบาลหัวดง ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 0:21:26 17/8/2017

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 24.02 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 21 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 82.9 %RH
ความเร็วลม 0.0 Km/h.
ทิศทางลม NW
พลังงานแสงอาทิตย์ 3 W/m2
ความกดอากาศ 1005.34 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min