สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530802-004
GPS: 17.69852 N,100.01808 E,Alt:98 m.
รร.เทศบาลหัวดง เทศบาลหัวดง ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 16:38:41 16/1/2018

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 29.13 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 18.7 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 53.3 %RH
ความเร็วลม 0.1 Km/h.
ทิศทางลม W
พลังงานแสงอาทิตย์ 86 W/m2
ความกดอากาศ 1007.06 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min