สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530802-004
GPS: 17.69852 N,100.01808 E,Alt:98 m.
รร.เทศบาลหัวดง เทศบาลหัวดง ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 21:26:53 30/3/2017

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 26.53 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 23.1 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 81.2 %RH
ความเร็วลม 2.9 Km/h.
ทิศทางลม NNW
พลังงานแสงอาทิตย์ 3 W/m2
ความกดอากาศ 1009.87 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min