สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530802-003
GPS: 17.72918 N,99.97799 E,Alt:150 m.
น้ำตกแม่พูล อบต.แม่พูล ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 16:56:56 2/8/2017

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 30.02 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 25.7 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 77.7 %RH
ความเร็วลม 0.0 Km/h.
ทิศทางลม N
พลังงานแสงอาทิตย์ 89 W/m2
ความกดอากาศ 1017.71 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min