สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530802-003
GPS: 17.72918 N,99.97799 E,Alt:150 m.
น้ำตกแม่พูล อบต.แม่พูล ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 13:58:2 13/2/2018

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 29.86 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 16.5 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 44.5 %RH
ความเร็วลม 0.0 Km/h.
ทิศทางลม N
พลังงานแสงอาทิตย์ 205 W/m2
ความกดอากาศ 1017.71 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min