สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530802-002
GPS: 17.7073 N,100.017283 E,Alt:98 m.
บ้านตีนสาน หมู่ 2 เทศบาลหัวดง ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 20:31:55 27/5/2017

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 27.13 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 23.2 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 79.0 %RH
ความเร็วลม 0.0 Km/h.
ทิศทางลม SSW
พลังงานแสงอาทิตย์ 4 W/m2
ความกดอากาศ 1005.45 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min