สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530802-002
GPS: 17.7073 N,100.017283 E,Alt:98 m.
บ้านตีนสาน หมู่ 2 เทศบาลหัวดง ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 19:52:58 26/3/2017

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 30.39 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 20.6 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 55.8 %RH
ความเร็วลม 2.9 Km/h.
ทิศทางลม E
พลังงานแสงอาทิตย์ 3 W/m2
ความกดอากาศ 1008.8 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min