สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530801-002
GPS: 17.6613 N,100.0466 E,Alt:46 m.
หนองนาเกลือ ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 19:57:22 26/3/2017

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 30.66 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 20.4 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 54.4 %RH
ความเร็วลม 11.8 Km/h.
ทิศทางลม ENE
พลังงานแสงอาทิตย์ 1 W/m2
ความกดอากาศ 1003.89 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min