สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530801-002
GPS: 17.6613 N,100.0466 E,Alt:46 m.
หนองนาเกลือ ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 22:23:11 16/1/2019

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 22.67 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 19.1 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 80.2 %RH
ความเร็วลม 5.3 Km/h.
ทิศทางลม NW
พลังงานแสงอาทิตย์ 1 W/m2
ความกดอากาศ 1006.39 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min