สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530801-002
GPS: 17.6613 N,100.0466 E,Alt:46 m.
หนองนาเกลือ ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 7:55:15 25/4/2017

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 27.30 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 21.7 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 71.6 %RH
ความเร็วลม 0.0 Km/h.
ทิศทางลม WNW
พลังงานแสงอาทิตย์ 278 W/m2
ความกดอากาศ 1004.39 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min