สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530801-002
GPS: 17.6613 N,100.0466 E,Alt:46 m.
หนองนาเกลือ ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 16:45:43 20/9/2018

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 28.18 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 24.2 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 79.0 %RH
ความเร็วลม 1.4 Km/h.
ทิศทางลม ENE
พลังงานแสงอาทิตย์ 63 W/m2
ความกดอากาศ 1001.98 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min