สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530801-002
GPS: 17.6613 N,100.0466 E,Alt:46 m.
หนองนาเกลือ ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 17:45:9 28/3/2019

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 34.05 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 22.6 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 51.4 %RH
ความเร็วลม 5.3 Km/h.
ทิศทางลม SSW
พลังงานแสงอาทิตย์ 73 W/m2
ความกดอากาศ 999.75 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min