สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530801-002
GPS: 17.6613 N,100.0466 E,Alt:46 m.
หนองนาเกลือ ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 14:41:17 21/7/2018

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 30.72 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 25.5 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 73.6 %RH
ความเร็วลม 10.0 Km/h.
ทิศทางลม S
พลังงานแสงอาทิตย์ 498 W/m2
ความกดอากาศ 998.3 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min