สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530801-002
GPS: 17.6613 N,100.0466 E,Alt:46 m.
หนองนาเกลือ ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 17:54:49 28/4/2017

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 24.81 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 17 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 61.6 %RH
ความเร็วลม 0.4 Km/h.
ทิศทางลม WNW
พลังงานแสงอาทิตย์ 3 W/m2
ความกดอากาศ 1003.01 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min