สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530801-001
GPS: 17.65497 N,100.03657 E,Alt:0 m.
เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 17:40:12 21/9/2019

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 29.87 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 25.4 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 77.0 %RH
ความเร็วลม 0.0 Km/h.
ทิศทางลม SSW
พลังงานแสงอาทิตย์ 80 W/m2
ความกดอากาศ 1003.99 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min