สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530801-001
GPS: 17.65497 N,100.03657 E,Alt:0 m.
เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 15:5:6 17/1/2019

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 32.42 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 19.2 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 45.7 %RH
ความเร็วลม 0.0 Km/h.
ทิศทางลม NW
พลังงานแสงอาทิตย์ 498 W/m2
ความกดอากาศ 1017.55 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min