สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530306-001
GPS: 17.945253 N,100.631439 E,Alt:205 m.
อบต. ท่าแฝก ตำบลท่าแฝก อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 7:51:15 25/4/2017

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 27.94 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 21.5 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 67.9 %RH
ความเร็วลม 2.7 Km/h.
ทิศทางลม S
พลังงานแสงอาทิตย์ 294 W/m2
ความกดอากาศ 1010.28 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min