สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530306-001
GPS: 17.945253 N,100.631439 E,Alt:205 m.
อบต. ท่าแฝก ตำบลท่าแฝก อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 19:52:59 26/3/2017

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 28.74 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 20 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 59.1 %RH
ความเร็วลม 12.9 Km/h.
ทิศทางลม E
พลังงานแสงอาทิตย์ 1 W/m2
ความกดอากาศ 1011.19 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min