สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530306-001
GPS: 17.945253 N,100.631439 E,Alt:205 m.
อบต. ท่าแฝก ตำบลท่าแฝก อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 15:39:40 5/11/2017

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 24.93 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 18.4 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 67.0 %RH
ความเร็วลม 0.1 Km/h.
ทิศทางลม NE
พลังงานแสงอาทิตย์ 106 W/m2
ความกดอากาศ 1012.54 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min