สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530306-001
GPS: 17.945253 N,100.631439 E,Alt:205 m.
อบต. ท่าแฝก ตำบลท่าแฝก อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 18:45:19 29/7/2017

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 29.52 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 26.1 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 81.8 %RH
ความเร็วลม 0.0 Km/h.
ทิศทางลม WSW
พลังงานแสงอาทิตย์ 2 W/m2
ความกดอากาศ 1003.97 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min