สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530303-002
GPS: 17.6929 N,100.559 E,Alt:257.1 m.
บ้านห้วยสีเสียด ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 3:53:35 9/4/2020

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 27.28 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 20.1 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 64.7 %RH
ความเร็วลม 0.2 Km/h.
ทิศทางลม E
พลังงานแสงอาทิตย์ - W/m2
ความกดอากาศ 1005.69 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min