สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530303-002
GPS: 17.6929 N,100.559 E,Alt:257.1 m.
บ้านห้วยสีเสียด ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 14:55:21 17/1/2019

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 29.65 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 17.1 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 46.8 %RH
ความเร็วลม 0.1 Km/h.
ทิศทางลม W
พลังงานแสงอาทิตย์ - W/m2
ความกดอากาศ 1006.48 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min