สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530303-002
GPS: 17.6929 N,100.559 E,Alt:257.1 m.
บ้านห้วยสีเสียด ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 12:38:57 21/5/2019

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 34.56 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 23.7 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 53.2 %RH
ความเร็วลม 10.5 Km/h.
ทิศทางลม SW
พลังงานแสงอาทิตย์ - W/m2
ความกดอากาศ 1003.57 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min