สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530303-002
GPS: 17.6929 N,100.559 E,Alt:257.1 m.
บ้านห้วยสีเสียด ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 21:10:20 16/7/2018

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 26.21 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 22.6 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 80.5 %RH
ความเร็วลม 0.2 Km/h.
ทิศทางลม S
พลังงานแสงอาทิตย์ - W/m2
ความกดอากาศ 1002.1 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min