สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530303-002
GPS: 17.6929 N,100.559 E,Alt:257.1 m.
บ้านห้วยสีเสียด ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 16:26:28 3/7/2020

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 30.86 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 22.4 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 60.8 %RH
ความเร็วลม 5.4 Km/h.
ทิศทางลม SSW
พลังงานแสงอาทิตย์ - W/m2
ความกดอากาศ 999.81 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min