สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530303-002
GPS: 17.6929 N,100.559 E,Alt:257.1 m.
บ้านห้วยสีเสียด ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 2:34:13 28/5/2018

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 23.53 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 20.9 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 85.2 %RH
ความเร็วลม 3.4 Km/h.
ทิศทางลม WNW
พลังงานแสงอาทิตย์ - W/m2
ความกดอากาศ 1007.48 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min