สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530303-002
GPS: 17.6929 N,100.559 E,Alt:257.1 m.
บ้านห้วยสีเสียด ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 18:45:29 29/7/2017

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 27.87 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 25.1 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 84.8 %RH
ความเร็วลม 0.1 Km/h.
ทิศทางลม WSW
พลังงานแสงอาทิตย์ - W/m2
ความกดอากาศ - hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min