สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530205-001
GPS: 17.47657 N,99.9933 E,Alt:58 m.
อบต.ข่อยสูง ตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 20:5:43 23/11/2017

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 24.33 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 22.7 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 90.3 %RH
ความเร็วลม 0.0 Km/h.
ทิศทางลม NE
พลังงานแสงอาทิตย์ 1 W/m2
ความกดอากาศ 1011.11 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min