สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530204-001
GPS: 17.457785 N,100.220108 E,Alt:52 m.
อบต.น้ำอ่าง ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 6:5:12 9/4/2018

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 21.67 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 19.2 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 85.6 %RH
ความเร็วลม 0.3 Km/h.
ทิศทางลม E
พลังงานแสงอาทิตย์ 3 W/m2
ความกดอากาศ 1009.55 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min