สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530204-001
GPS: 17.457785 N,100.220108 E,Alt:52 m.
อบต.น้ำอ่าง ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 18:41:16 29/7/2017

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 30.78 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 26.2 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 76.8 %RH
ความเร็วลม 1.3 Km/h.
ทิศทางลม SSW
พลังงานแสงอาทิตย์ 15 W/m2
ความกดอากาศ 999.59 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min