สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530204-001
GPS: 17.457785 N,100.220108 E,Alt:52 m.
อบต.น้ำอ่าง ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 7:18:1 24/5/2019

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 27.82 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 22.1 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 71.1 %RH
ความเร็วลม 0.0 Km/h.
ทิศทางลม S
พลังงานแสงอาทิตย์ 91 W/m2
ความกดอากาศ 1005.03 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min