สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530204-001
GPS: 17.457785 N,100.220108 E,Alt:52 m.
อบต.น้ำอ่าง ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 8:54:25 12/12/2018

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 26.01 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 22.8 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 82.4 %RH
ความเร็วลม 0.0 Km/h.
ทิศทางลม ESE
พลังงานแสงอาทิตย์ 62 W/m2
ความกดอากาศ 1012.28 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min