สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530203-001
GPS: 17.419905 N,100.124779 E,Alt:58 m.
อบต.หาดสองแคว ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 8:47:2 26/2/2018

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 26.45 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 22.8 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 80.2 %RH
ความเร็วลม 4.7 Km/h.
ทิศทางลม SW
พลังงานแสงอาทิตย์ 173 W/m2
ความกดอากาศ 1011.32 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min