สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530202-002
GPS: 17.45022 N,100.146072 E,Alt:68 m.
เทศบาลตำบลบ้านเก่ง ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 7:0:31 1/1/1970

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 33.23 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 23.8 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 57.8 %RH
ความเร็วลม 0.0 Km/h.
ทิศทางลม NE
พลังงานแสงอาทิตย์ 33 W/m2
ความกดอากาศ 1004.27 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min