สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530202-002
GPS: 17.45022 N,100.146072 E,Alt:68 m.
เทศบาลตำบลบ้านเก่ง ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 5:22:43 23/9/2017

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 25.52 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 23.4 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 88.2 %RH
ความเร็วลม 1.9 Km/h.
ทิศทางลม N
พลังงานแสงอาทิตย์ 5 W/m2
ความกดอากาศ 1005.83 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min