สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530202-001
GPS: 17.45376 N,100.13826 E,Alt:65 m.
อบต.บ้านเก่ง ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 12:44:2 24/10/2017

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 31.08 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 23.4 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 63.8 %RH
ความเร็วลม 3.9 Km/h.
ทิศทางลม NE
พลังงานแสงอาทิตย์ 224 W/m2
ความกดอากาศ 1017.58 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min