สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530202-001
GPS: 17.45376 N,100.13826 E,Alt:65 m.
อบต.บ้านเก่ง ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 14:41:24 21/7/2018

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 30.26 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 26.7 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 81.3 %RH
ความเร็วลม 1.0 Km/h.
ทิศทางลม SSW
พลังงานแสงอาทิตย์ 398 W/m2
ความกดอากาศ 954.35 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min