สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530202-001
GPS: 17.45376 N,100.13826 E,Alt:65 m.
อบต.บ้านเก่ง ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 7:0:31 1/1/1970

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 25.90 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 23.7 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 87.5 %RH
ความเร็วลม 0.0 Km/h.
ทิศทางลม ENE
พลังงานแสงอาทิตย์ 1 W/m2
ความกดอากาศ 997.48 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min