สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530202-001
GPS: 17.45376 N,100.13826 E,Alt:65 m.
อบต.บ้านเก่ง ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 6:11:42 16/1/2018

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 17.05 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 15 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 87.4 %RH
ความเร็วลม 2.3 Km/h.
ทิศทางลม N
พลังงานแสงอาทิตย์ 5 W/m2
ความกดอากาศ 1010.94 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min