สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530201-001
GPS: 17.479677 N,100.124687 E,Alt:74 m.
อบต.วังแดง ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 16:38:49 20/9/2018

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 27.26 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 21.5 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 70.6 %RH
ความเร็วลม 0.1 Km/h.
ทิศทางลม NE
พลังงานแสงอาทิตย์ 29 W/m2
ความกดอากาศ 1006.89 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min