สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530201-001
GPS: 17.479677 N,100.124687 E,Alt:74 m.
อบต.วังแดง ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 8:28:27 20/5/2019

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 32.18 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 25.1 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 66.3 %RH
ความเร็วลม 2.5 Km/h.
ทิศทางลม E
พลังงานแสงอาทิตย์ 435 W/m2
ความกดอากาศ 1004.44 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min