สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530201-001
GPS: 17.479677 N,100.124687 E,Alt:74 m.
อบต.วังแดง ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 14:38:21 21/7/2018

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 30.03 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 24.4 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 71.8 %RH
ความเร็วลม 9.9 Km/h.
ทิศทางลม SW
พลังงานแสงอาทิตย์ 323 W/m2
ความกดอากาศ 1006.89 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min