สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530201-001
GPS: 17.479677 N,100.124687 E,Alt:74 m.
อบต.วังแดง ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 12:43:54 24/10/2017

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 31.88 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 26 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 71.3 %RH
ความเร็วลม 2.9 Km/h.
ทิศทางลม ESE
พลังงานแสงอาทิตย์ 900 W/m2
ความกดอากาศ 1012.98 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min