สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530201-001
GPS: 17.479677 N,100.124687 E,Alt:74 m.
อบต.วังแดง ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 22:25:3 25/3/2019

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 27.83 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 22.3 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 72.0 %RH
ความเร็วลม 13.9 Km/h.
ทิศทางลม NE
พลังงานแสงอาทิตย์ 1 W/m2
ความกดอากาศ 1021.41 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min