สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530201-001
GPS: 17.479677 N,100.124687 E,Alt:74 m.
อบต.วังแดง ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 22:35:5 24/3/2018

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 28.62 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 22.9 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 71.3 %RH
ความเร็วลม 0.0 Km/h.
ทิศทางลม SE
พลังงานแสงอาทิตย์ 1 W/m2
ความกดอากาศ 1009.81 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min