สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530200-001
GPS: 17.486599 N,100.105347 E,Alt:65 m.
เทศบาลตำบลตรอน อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 18:43:21 29/7/2017

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 31.11 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 13 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 33.1 %RH
ความเร็วลม 1.1 Km/h.
ทิศทางลม SE
พลังงานแสงอาทิตย์ 12 W/m2
ความกดอากาศ 1011.32 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min