สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530200-001
GPS: 17.486599 N,100.105347 E,Alt:65 m.
เทศบาลตำบลตรอน อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 8:45:12 26/2/2018

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 26.84 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 23.5 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 81.7 %RH
ความเร็วลม 0.4 Km/h.
ทิศทางลม ENE
พลังงานแสงอาทิตย์ 347 W/m2
ความกดอากาศ 1006.89 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min