สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530200-001
GPS: 17.486599 N,100.105347 E,Alt:65 m.
เทศบาลตำบลตรอน อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 14:58:0 21/11/2017

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 33.32 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 22.9 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 54.5 %RH
ความเร็วลม 0.0 Km/h.
ทิศทางลม NE
พลังงานแสงอาทิตย์ 535 W/m2
ความกดอากาศ 1006.89 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min