สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530200-001
GPS: 17.486599 N,100.105347 E,Alt:65 m.
เทศบาลตำบลตรอน อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 3:11:8 16/2/2019

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 26.13 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 21.7 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 76.4 %RH
ความเร็วลม 0.6 Km/h.
ทิศทางลม NE
พลังงานแสงอาทิตย์ 1 W/m2
ความกดอากาศ 1012.75 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min