สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530116-001
GPS: 17.717461 N,100.210808 E,Alt:90 m.
อบต.ขุนฝาง ตำบลขุนฝาง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 18:43:53 29/7/2017

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 30.41 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 25.9 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 76.7 %RH
ความเร็วลม 0.0 Km/h.
ทิศทางลม SW
พลังงานแสงอาทิตย์ 9 W/m2
ความกดอากาศ 1002.82 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min