สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530115-001
GPS: 17.675661 N,100.338951 E,Alt:74 m.
อบต.หาดงิ้ว ตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 15:3:33 17/1/2019

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 32.33 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 18 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 42.6 %RH
ความเร็วลม 2.5 Km/h.
ทิศทางลม N
พลังงานแสงอาทิตย์ 605 W/m2
ความกดอากาศ 1008.39 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min