สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530115-001
GPS: 17.675661 N,100.338951 E,Alt:74 m.
อบต.หาดงิ้ว ตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 12:14:23 21/5/2019

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 36.48 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 22 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 43.3 %RH
ความเร็วลม 5.8 Km/h.
ทิศทางลม WNW
พลังงานแสงอาทิตย์ 673 W/m2
ความกดอากาศ 1005.01 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min