สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530114-001
GPS: 17.663793 N,100.297539 E,Alt:70 m.
อบต.แสนตอ ตำบลแสนตอ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 18:37:47 29/7/2017

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 30.67 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 24.6 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 70.3 %RH
ความเร็วลม 6.4 Km/h.
ทิศทางลม S
พลังงานแสงอาทิตย์ 15 W/m2
ความกดอากาศ 1000.73 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min