สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530113-001
GPS: 17.72548 N,100.25952 E,Alt:91 m.
อบต.วังดิน ตำบลวังดิน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 9:19:56 17/12/2017

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 26.28 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 15.1 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 50.1 %RH
ความเร็วลม 11.0 Km/h.
ทิศทางลม ENE
พลังงานแสงอาทิตย์ 499 W/m2
ความกดอากาศ 1007.01 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min