สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530113-001
GPS: 17.72548 N,100.25952 E,Alt:91 m.
อบต.วังดิน ตำบลวังดิน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 14:56:41 21/11/2017

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 33.20 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 23 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 55.3 %RH
ความเร็วลม 0.0 Km/h.
ทิศทางลม NE
พลังงานแสงอาทิตย์ 76 W/m2
ความกดอากาศ 1007.01 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min