สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530113-001
GPS: 17.72548 N,100.25952 E,Alt:91 m.
อบต.วังดิน ตำบลวังดิน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 7:36:20 7/8/2017

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 24.66 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 18.6 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 68.7 %RH
ความเร็วลม 0.0 Km/h.
ทิศทางลม NNW
พลังงานแสงอาทิตย์ 122 W/m2
ความกดอากาศ 1022.33 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min