สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530113-001
GPS: 17.72548 N,100.25952 E,Alt:91 m.
อบต.วังดิน ตำบลวังดิน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 16:42:58 2/10/2019

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 34.00 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 24.2 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 56.6 %RH
ความเร็วลม 0.0 Km/h.
ทิศทางลม SSW
พลังงานแสงอาทิตย์ 59 W/m2
ความกดอากาศ 1007.01 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min