สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530112-001
GPS: 17.67833 N,100.23186 E,Alt:79 m.
เทศบาลตำบลผาจุก ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 12:44:21 21/5/2019

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 36.33 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 24.4 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 50.5 %RH
ความเร็วลม 0.1 Km/h.
ทิศทางลม SSW
พลังงานแสงอาทิตย์ 804 W/m2
ความกดอากาศ 1016 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min