สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530108-001
GPS: 17.69807 N,100.12169 E,Alt:77 m.
เทศบาลตำบลน้ำริด ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 5:59:56 9/3/2018

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 24.67 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 16.8 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 61.5 %RH
ความเร็วลม 0.0 Km/h.
ทิศทางลม E
พลังงานแสงอาทิตย์ 1 W/m2
ความกดอากาศ 1009.2 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min