สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530107-001
GPS: 17.568682 N,100.136909 E,Alt:68 m.
เทศบาลตำบลหาดกรวด ตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 16:15:17 20/6/2018

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 34.23 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 25.5 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 60.5 %RH
ความเร็วลม 3.0 Km/h.
ทิศทางลม SW
พลังงานแสงอาทิตย์ 146 W/m2
ความกดอากาศ 1002.76 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min