สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530107-001
GPS: 17.568682 N,100.136909 E,Alt:68 m.
เทศบาลตำบลหาดกรวด ตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 16:34:7 20/8/2018

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 32.76 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 26.9 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 71.2 %RH
ความเร็วลม 1.1 Km/h.
ทิศทางลม S
พลังงานแสงอาทิตย์ 144 W/m2
ความกดอากาศ 1002.5 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min