สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530107-001
GPS: 17.568682 N,100.136909 E,Alt:68 m.
เทศบาลตำบลหาดกรวด ตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 12:29:56 20/4/2018

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 33.55 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 25.3 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 62.1 %RH
ความเร็วลม 0.2 Km/h.
ทิศทางลม SSW
พลังงานแสงอาทิตย์ 837 W/m2
ความกดอากาศ 1007.67 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min