สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530106-001
GPS: 17.54945 N,100.099113 E,Alt:65 m.
เทศบาลตำบลวังกะพี้ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 12:26:13 20/4/2018

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 32.50 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 23.2 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 58.1 %RH
ความเร็วลม 13.3 Km/h.
ทิศทางลม SSW
พลังงานแสงอาทิตย์ 845 W/m2
ความกดอากาศ 1005.54 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min