สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530106-001
GPS: 17.54945 N,100.099113 E,Alt:65 m.
เทศบาลตำบลวังกะพี้ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 13:15:2 24/5/2019

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 33.92 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 23.8 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 55.5 %RH
ความเร็วลม 7.0 Km/h.
ทิศทางลม SSW
พลังงานแสงอาทิตย์ 872 W/m2
ความกดอากาศ 1004.67 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min