สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530106-001
GPS: 17.54945 N,100.099113 E,Alt:65 m.
เทศบาลตำบลวังกะพี้ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 9:21:8 24/2/2019

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 26.04 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 19.7 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 68.1 %RH
ความเร็วลม 5.6 Km/h.
ทิศทางลม WNW
พลังงานแสงอาทิตย์ 418 W/m2
ความกดอากาศ 1011.11 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min