สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530106-001
GPS: 17.54945 N,100.099113 E,Alt:65 m.
เทศบาลตำบลวังกะพี้ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 18:37:5 29/7/2017

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 31.09 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 24.7 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 68.7 %RH
ความเร็วลม 4.7 Km/h.
ทิศทางลม SE
พลังงานแสงอาทิตย์ 18 W/m2
ความกดอากาศ 999.6 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min