สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530106-001
GPS: 17.54945 N,100.099113 E,Alt:65 m.
เทศบาลตำบลวังกะพี้ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 16:14:52 20/6/2018

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 33.37 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 24 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 57.9 %RH
ความเร็วลม 5.3 Km/h.
ทิศทางลม ESE
พลังงานแสงอาทิตย์ 154 W/m2
ความกดอากาศ 1000.25 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min