สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530106-001
GPS: 17.54945 N,100.099113 E,Alt:65 m.
เทศบาลตำบลวังกะพี้ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 19:58:42 23/11/2017

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 24.49 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 21.7 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 84.5 %RH
ความเร็วลม 4.1 Km/h.
ทิศทางลม SW
พลังงานแสงอาทิตย์ 6 W/m2
ความกดอากาศ 1008.77 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min