สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530106-001
GPS: 17.54945 N,100.099113 E,Alt:65 m.
เทศบาลตำบลวังกะพี้ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 12:3:38 9/7/2020

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 32.65 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 24.2 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 61.0 %RH
ความเร็วลม 4.2 Km/h.
ทิศทางลม SW
พลังงานแสงอาทิตย์ 558 W/m2
ความกดอากาศ 1003.9 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min