สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530106-001
GPS: 17.54945 N,100.099113 E,Alt:65 m.
เทศบาลตำบลวังกะพี้ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 16:34:20 20/8/2018

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 32.85 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 25.1 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 63.7 %RH
ความเร็วลม 2.9 Km/h.
ทิศทางลม SE
พลังงานแสงอาทิตย์ 369 W/m2
ความกดอากาศ 1000.29 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min