สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530105-001
GPS: 17.629112 N,100.123512 E,Alt:60 m.
เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 15:1:1 17/1/2019

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 31.88 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 19.7 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 48.5 %RH
ความเร็วลม 1.0 Km/h.
ทิศทางลม NW
พลังงานแสงอาทิตย์ 477 W/m2
ความกดอากาศ 1006.89 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min