สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530104-001
GPS: 17.591295 N,100.12838 E,Alt:57 m.
อบต.ป่าเซ่า ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 8:45:14 26/2/2018

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 27.17 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 21.9 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 73.0 %RH
ความเร็วลม 1.5 Km/h.
ทิศทางลม NNE
พลังงานแสงอาทิตย์ 298 W/m2
ความกดอากาศ 1010.44 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min