สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530104-001
GPS: 17.591295 N,100.12838 E,Alt:57 m.
อบต.ป่าเซ่า ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 17:30:22 3/7/2020

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 34.90 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 24.5 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 55.0 %RH
ความเร็วลม 2.7 Km/h.
ทิศทางลม WNW
พลังงานแสงอาทิตย์ 107 W/m2
ความกดอากาศ 997.77 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min