สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530104-001
GPS: 17.591295 N,100.12838 E,Alt:57 m.
อบต.ป่าเซ่า ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 14:55:22 21/11/2017

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 34.38 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 23.3 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 52.7 %RH
ความเร็วลม 1.2 Km/h.
ทิศทางลม NE
พลังงานแสงอาทิตย์ 171 W/m2
ความกดอากาศ 1005.84 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min