สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530102-001
GPS: 17.658792 N,100.097385 E,Alt:80 m.
เทศบาลตำบลท่าเสา ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 14:59:40 21/11/2017

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 32.12 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 17.1 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 40.5 %RH
ความเร็วลม 0.1 Km/h.
ทิศทางลม ENE
พลังงานแสงอาทิตย์ 104 W/m2
ความกดอากาศ 1007.54 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min