สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530102-001
GPS: 17.658792 N,100.097385 E,Alt:80 m.
เทศบาลตำบลท่าเสา ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 18:37:5 29/7/2017

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 31.28 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง -1.3 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 12.0 %RH
ความเร็วลม 2.7 Km/h.
ทิศทางลม SE
พลังงานแสงอาทิตย์ 31 W/m2
ความกดอากาศ 1002.22 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min