สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530100-001
GPS: 17.617621 N,100.095099 E,Alt:75 m.
เทศบาลเมือง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 6:44:55 22/6/2018

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 26.25 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 24.8 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 91.9 %RH
ความเร็วลม 0.0 Km/h.
ทิศทางลม N
พลังงานแสงอาทิตย์ 42 W/m2
ความกดอากาศ 1003.81 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min