สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530100-001
GPS: 17.617621 N,100.095099 E,Alt:75 m.
เทศบาลเมือง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 13:5:12 19/6/2019

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 31.34 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 25.2 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 70.0 %RH
ความเร็วลม 0.0 Km/h.
ทิศทางลม SW
พลังงานแสงอาทิตย์ 631 W/m2
ความกดอากาศ 1006.32 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min