สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530100-001
GPS: 17.617621 N,100.095099 E,Alt:75 m.
เทศบาลเมือง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 0:11:41 22/4/2018

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 27.68 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 23.4 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 77.5 %RH
ความเร็วลม 0.0 Km/h.
ทิศทางลม NW
พลังงานแสงอาทิตย์ 1 W/m2
ความกดอากาศ 1003.02 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min