สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 104700-001
GPS: 13.6677 N,100.606 E,Alt:84 m.
กรมอุตุนิยมวิทยา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 20:30:5 21/11/2017

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 28.27 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 25.6 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 85.3 %RH
ความเร็วลม 1.6 Km/h.
ทิศทางลม SW
พลังงานแสงอาทิตย์ 1 W/m2
ความกดอากาศ 1011.02 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min