สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 104700-001
GPS: 13.6677 N,100.606 E,Alt:84 m.
กรมอุตุนิยมวิทยา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 7:0:32 1/1/1970

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 23.96 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 11.8 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 46.4 %RH
ความเร็วลม 0.0 Km/h.
ทิศทางลม N
พลังงานแสงอาทิตย์ 1 W/m2
ความกดอากาศ 1017.2 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min