สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 100704-001
GPS: 13.741 N,100.54799 E,Alt:22.8 m.
เลขที่ 888/41-44 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 16:32:35 20/8/2018

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 30.31 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 25.7 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 76.6 %RH
ความเร็วลม 4.2 Km/h.
ทิศทางลม E
พลังงานแสงอาทิตย์ 35 W/m2
ความกดอากาศ 1003.82 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min