สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 100704-001
GPS: 13.741 N,100.54799 E,Alt:22.8 m.
เลขที่ 888/41-44 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 5:20:12 1/4/2020

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 29.01 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 26.5 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 86.1 %RH
ความเร็วลม 12.7 Km/h.
ทิศทางลม SE
พลังงานแสงอาทิตย์ 1 W/m2
ความกดอากาศ 1006.5 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min