สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 100704-001
GPS: 13.741 N,100.54799 E,Alt:22.8 m.
เลขที่ 888/41-44 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 8:40:12 26/2/2018

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 27.48 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 23.3 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 78.1 %RH
ความเร็วลม 3.7 Km/h.
ทิศทางลม NE
พลังงานแสงอาทิตย์ 248 W/m2
ความกดอากาศ 1010.21 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min