สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 100704-001
GPS: 13.741 N,100.54799 E,Alt:22.8 m.
เลขที่ 888/41-44 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 9:16:24 24/2/2019

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 29.94 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 25.7 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 78.0 %RH
ความเร็วลม 8.5 Km/h.
ทิศทางลม SSW
พลังงานแสงอาทิตย์ 115 W/m2
ความกดอากาศ 1010.22 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min