สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 100704-001
GPS: 13.741 N,100.54799 E,Alt:22.8 m.
เลขที่ 888/41-44 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 12:9:7 20/4/2018

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 32.64 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 26 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 68.3 %RH
ความเร็วลม 16.2 Km/h.
ทิศทางลม SSW
พลังงานแสงอาทิตย์ 781 W/m2
ความกดอากาศ 1007.74 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min