สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 100704-001
GPS: 13.741 N,100.54799 E,Alt:22.8 m.
เลขที่ 888/41-44 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 17:28:10 4/7/2020

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 31.10 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 24.7 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 68.8 %RH
ความเร็วลม 2.8 Km/h.
ทิศทางลม NNW
พลังงานแสงอาทิตย์ 45 W/m2
ความกดอากาศ 1004.18 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min