สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 100704-001
GPS: 13.741 N,100.54799 E,Alt:22.8 m.
เลขที่ 888/41-44 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา 15:3:29 24/5/2019

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ 35.99 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 25 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 53.4 %RH
ความเร็วลม 0.8 Km/h.
ทิศทางลม N
พลังงานแสงอาทิตย์ 687 W/m2
ความกดอากาศ 1003.57 hPa
ปริมาณฝน 0.0 mm./5Min