สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 100200-001
GPS: 13.7701 N,100.5092 E,Alt:0 m.
พระตำหนักวังสวนกุหลาบ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ตรวจอากาศล่าสุดเวลา //

อับเดทข้อมูลทุก 30 วินาที

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย
อุณหภูมิอากาศ - °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง - °C
ความชื้นสัมพัทธ์ - %RH
ความเร็วลม Km/h.
ทิศทางลม N
พลังงานแสงอาทิตย์ W/m2
ความกดอากาศ - hPa
ปริมาณฝน mm./5Min