BRAM
ตำแหน่งของสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530701-001
GPS: 17.29557 N,100.100273 E,Alt:48 m.
ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์BRAMS Model Product

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.