ภาคกลาง
เลือกจังหวัดที่ต้องการ
ผลตรวจ ข้อมูลสถานี DSS BRAMS รายสถานีตรวจอากาศในจังหวัด
VIEW INFO DSS BRAM [100200-001] พระตำหนักวังสวนกุหลาบ
VIEW INFO DSS BRAM [100704-001] เลขที่ 888/41-44 ถ.เพลินจิต
VIEW INFO DSS BRAM [104700-001] อุตุนิยมวิทยาทะเล(เครื่องทดสอบ)


กรุงเทพพมหานคร

APRS MAP

คำอธิบายสัญลักษณ์
หมายถึง ท้องฟ้าโปร่งมีแสงแดดหรือเวลากลางวัน
หมายถึง ท้องฟ้ามีเมฆมากหรือตอนกลางคืน
หมายถึง ฝนกำลังตก
หมายถึง แจ้งเตือนฝนตกหนักสะสมเกิน 50มิลลิเมตรภายใน 24ชั่วโมงย้อนหลัง
หมายถึง แจ้งเตือนน้ำท่วมจากฝนตกหนักสะสมเกิน 100มิลลิเมตรภายใน 24ชั่วโมงย้อนหลัง
หมายถึง สภาพอากาศร้อนจัด
หมายถึง สภาพอากาศหนาวจัด
หมายถึง สภาพอากาศมีลมแรงหรือพายุ
หมายถึง สถานีรายงานผลผ่านระบบ APRS
หมายถึง สถานีเสียรายงานผลไม่ได้สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 100704-001
GPS: 13.741 N,100.54799 E,Alt:22.8 m.
เลขที่ 888/41-44 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 16:15:00 29/08/2015

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 31.63 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 25 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 23.7 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 34.3 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 62.7 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 51.8 %RH
ความเร็วลม 12.9 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 91.4 %RH
ทิศทางลม 170° S พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 922 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 173 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1003.82 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 13 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 20.5 mm.
แบตเตอรี 14.4 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 7.5 mm.กราฟแสดงค่าต่ำสุดสูงสุดและค่าเฉลี่ยในรอบวัน ย้อนหลัง 3 เดือน

เส้นสีแดง หมายถึง ค่าสูงสุดในแต่ละวันตั้งแต่เวลา 00:00:00 น. ถึง 23:59:59 น. ตามเวลาประเทศไทย(UTC+7)
เส้นสีน้ำเงิน หมายถึง ค่าเฉลี่ยในแต่ละวันตั้งแต่เวลา 00:00:00 น. ถึง 23:59:59 น. ตามเวลาประเทศไทย(UTC+7)
เส้นสีเขียว หมายถึง ค่าต่ำสุดในแต่ละวันตั้งแต่เวลา 00:00:00 น. ถึง 23:59:59 น. ตามเวลาประเทศไทย(UTC+7)
 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.