ภาคกลาง
เลือกจังหวัดที่ต้องการ
ผลตรวจ ข้อมูลสถานี DSS BRAMS รายสถานีตรวจอากาศในจังหวัด
VIEW INFO DSS BRAM [100200-001] พระตำหนักวังสวนกุหลาบ
VIEW INFO DSS BRAM [100704-001] เลขที่ 888/41-44 ถ.เพลินจิต
VIEW INFO DSS BRAM [104700-001] อุตุนิยมวิทยาทะเล ชั้น 16 กรมอุตุนิยมวิทยา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร


กรุงเทพพมหานคร

APRS MAP

คำอธิบายสัญลักษณ์
หมายถึง ท้องฟ้าโปร่งมีแสงแดดหรือเวลากลางวัน
หมายถึง ท้องฟ้ามีเมฆมากหรือตอนกลางคืน
หมายถึง ฝนกำลังตก
หมายถึง แจ้งเตือนฝนตกหนักสะสมเกิน 50มิลลิเมตรภายใน 24ชั่วโมงย้อนหลัง
หมายถึง แจ้งเตือนน้ำท่วมจากฝนตกหนักสะสมเกิน 100มิลลิเมตรภายใน 24ชั่วโมงย้อนหลัง
หมายถึง สภาพอากาศร้อนจัด
หมายถึง สภาพอากาศหนาวจัด
หมายถึง สภาพอากาศมีลมแรงหรือพายุ
หมายถึง สถานีรายงานผลผ่านระบบ APRS
หมายถึง สถานีเสียรายงานผลไม่ได้สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 100704-001
GPS: 13.741 N,100.54799 E,Alt:22.8 m.
เลขที่ 888/41-44 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 14:50:00 07/10/2015

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 26.1 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 25.1 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 23.9 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 32.6 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 87.8 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 64.4 %RH
ความเร็วลม 1.4 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 92 %RH
ทิศทางลม N พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 716 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 196 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 6.4 mm.
ความกดอากาศ 1007.67 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 40.9 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 40.9 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 84.8 mm.
แบตเตอรี 14.4 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 36.4 mm.กราฟแสดงค่าต่ำสุดสูงสุดและค่าเฉลี่ยในรอบวัน ย้อนหลัง 3 เดือน

เส้นสีแดง หมายถึง ค่าสูงสุดในแต่ละวันตั้งแต่เวลา 00:00:00 น. ถึง 23:59:59 น. ตามเวลาประเทศไทย(UTC+7)
เส้นสีน้ำเงิน หมายถึง ค่าเฉลี่ยในแต่ละวันตั้งแต่เวลา 00:00:00 น. ถึง 23:59:59 น. ตามเวลาประเทศไทย(UTC+7)
เส้นสีเขียว หมายถึง ค่าต่ำสุดในแต่ละวันตั้งแต่เวลา 00:00:00 น. ถึง 23:59:59 น. ตามเวลาประเทศไทย(UTC+7)
 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.