ภาคเหนือ
เลือกจังหวัดที่ต้องการ
ตรวจ สถานี DSS BRAMS รายสถานีตรวจอากาศในจังหวัด
VIEW INFO DSS BRAM [770403-001] โรงเรียนบ้านคลองลอย หมู่8


เชียงใหม่ แพร่ สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์


สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 770403-001
GPS: 11.2938 N,99.376198 E,Alt:78 m.
โรงเรียนบ้านคลองลอย หมู่8 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 19:20:00 24/06/2015

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 25.68 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 0 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 20.6 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 0 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 73.5 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 0 %RH
ความเร็วลม 0.2 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 0 %RH
ทิศทางลม 254° WSW พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 5 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 1.2 mm.
ความกดอากาศ - hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 2.1 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 4.6 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 79.4 mm.
แบตเตอร์รี 10.76 Volt 9% ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.กราฟแสดงค่าต่ำสุดสูงสุดและค่าเฉลี่ยในรอบวัน ย้อนหลัง 3 เดือน

เส้นสีแดง หมายถึง ค่าสูงสุดในแต่ละวันตั้งแต่เวลา 00:00:00 น. ถึง 23:59:59 น. ตามเวลาประเทศไทย(UTC+7)
เส้นสีน้ำเงิน หมายถึง ค่าเฉลี่ยในแต่ละวันตั้งแต่เวลา 00:00:00 น. ถึง 23:59:59 น. ตามเวลาประเทศไทย(UTC+7)
เส้นสีเขียว หมายถึง ค่าต่ำสุดในแต่ละวันตั้งแต่เวลา 00:00:00 น. ถึง 23:59:59 น. ตามเวลาประเทศไทย(UTC+7)
 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.