ภาคเหนือ
เลือกจังหวัดที่ต้องการ
ตรวจ สถานี DSS BRAMS รายสถานีตรวจอากาศในจังหวัด
VIEW INFO DSS BRAM [670312-001] อบต.น้ำก้อ
VIEW INFO DSS BRAM [670402-001] อบต.นาซำ


เชียงใหม่ แพร่ สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์


สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 670402-001
GPS: 17.0065002441406 N,101.230003356934 E,Alt:0 m.
อบต.นาซำ ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 12:25:00 17/03/2014

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 30.2 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 0 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 20.9 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 0 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 57.6 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 0 %RH
ความเร็วลม 3.7 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 0 %RH
ทิศทางลม 131° SE พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 312 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1010.92 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอร์รี 13.5 Volt 99% ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.กราฟแสดงค่าต่ำสุดสูงสุดและค่าเฉลี่ยในรอบวัน ย้อนหลัง 3 เดือน

เส้นสีแดง หมายถึง ค่าสูงสุดในแต่ละวันตั้งแต่เวลา 00:00:00 น. ถึง 23:59:59 น. ตามเวลาประเทศไทย(UTC+7)
เส้นสีน้ำเงิน หมายถึง ค่าเฉลี่ยในแต่ละวันตั้งแต่เวลา 00:00:00 น. ถึง 23:59:59 น. ตามเวลาประเทศไทย(UTC+7)
เส้นสีเขียว หมายถึง ค่าต่ำสุดในแต่ละวันตั้งแต่เวลา 00:00:00 น. ถึง 23:59:59 น. ตามเวลาประเทศไทย(UTC+7)
 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.