แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 940110-001
GPS: 6.88308 N,101.2336 E,Alt:2 m.
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 17:30:00 17/07/2016

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 31.63 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 26.5 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 22.3 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 34 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 57.9 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 0 %RH
ความเร็วลม 14.1 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 59.8 %RH
ทิศทางลม N พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 0 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 0 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1000.1 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 18.68 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.