แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 770403-001
GPS: 11.2938 N,99.376198 E,Alt:78 m.
ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 19:20:00 24/06/2015

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 25.68 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 24.1 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 20.6 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 29 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 73.5 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 66.5 %RH
ความเร็วลม 0.2 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 85 %RH
ทิศทางลม 254° WSW พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 358 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 5 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 1.2 mm.
ความกดอากาศ - hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 2.1 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 4.6 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 79.4 mm.
แบตเตอรี 10.76 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.