แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 670312-001
GPS: 16.7908172607422 N,101.185447692871 E,Alt:0 m.
ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานสถานีเสีย

วิเคราะห์อาการเสียเบื้องต้น
แจ้งเสียเมื่อ28/06/2012T17:20
อุปกรณ์ที่เสีย แบตเตอร์รี่เสื่อมสภาพ
อยู่ในความดูแลของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย
รายละเอียด

สามารถทำการบำรุงรักษาด้วยตนเอง ตามขั้นตอนในคู่มือตรวจซ่อมบำรุงรักษาเบื้องต้นที่ลิงค์ดาวน์โหลด
http://www.weatherwatch.in.th/aws_maintenance.pdf

หรือ
ติดต่อแจ้งซ่อมโดยตรงจากผู้ผลิตและติดตั้งได้ที่

บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด
โทร.0894757880 หรือ 0859499859 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.